Slutade hedningarnas tider 1914?

En granskning av grundvalen för Jehovas Vittnens budskap

Carl Olof Jonsson

Göteborg 1983, reviderad 2009-2011

 

Innehållsförteckning

 

Inledning
Kap 1 - En tolkningshistorisk återblick
Kap 2 - Biblisk och världslig kronologi
Kap 3 - De nybabyloniska regeringslängderna
Kap 4 - Den absoluta kronologin för den nybabyloniska perioden
Kap 5 - De sjuttio åren för Babylon
Kap 6 - De "sju tiderna" i Daniel 4