Ljudfiler på engelska -  Soundfiles in English

   Filerna är i mp3-format. Kan spelas upp med t.ex Winamp eller MS Mediaplayer.
    Originalfilerna har ganska dåligt ljud. Vissa försök har gjorts att bättra på detta.

   Floyd Kite från slutet på 60-talet. Om ändringar i förståelsen av Rom: 13
      Dåligt ljud, men hörbart. 851 kB, 53 sek. Download

   Kretstillsyningsman Charles Sunutko i ett tal från 1969 angående 1975. "Stay Alive 'til 75"
      Bättre ljud än ovan. 3756 kB, 5 min 19 sek.  Download