Οι Καιροί των Εθνών Αναθεωρημένοι

©  by Carl Olof Jonsson, Göteborg, Sweden

 

Αγγλικός τίτλος: "The Gentile Times Reconsidered"

 


 

Διαμορφώθηκε στα Ελληνικά από τον Ελληνικό Παρατηρητή της Σκοπιάς της ΟΟΔΕ.

Μετάφραση: Αγάπιος Ματσαγκούρας

Επιμέλεια Ελληνικής δημοσίευσης στο Ίντερνετ: Νικόλαος Μαυρομάγουλος.

Ψηφιοποίηση κειμένου: Γ.Γ., π.Χ.Τ, Τ.Β, Γ.Μ.

Μετάβαση στα περιεχόμενα

Η ιδέα πως οι Καιροί των Εθνών που αναφέρονται από τον Χριστό στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφ. 21/κα: 24 είναι μια περίοδος 2.500 ετών, έχει οδηγήσει σε θεωριολογίες και απογοητεύσεις εκείνους που αναζήτησαν την επάνοδο του Χριστού σε διαφόρους αιώνες. Πώς ξεκίνησε η πεποίθηση αυτή; Ποια υπήρξε η ιστορία και η ανάπτυξή της; Τι δείχνουν τα γεγονότα;

 

Οι Καιροί των Εθνών Αναθεωρημένοι

Πρώτη Έκδοση Copyright (C) 1983 υπό Hart Publishers Ltd. Of Lethbridge, Alta. Canada και Good News Defenders of La Jolla, CA, U.S.Α. για την Διεθνή Χριστιανική Κοινωνία.

Δεύτερη Έκδοση Copyright (C) 1986 υπό Commentary Press, Atlanda, GA, με την άδεια των Hart Publishers Ltd. και Good News Defenders.

Οι εκδότες διακρατούν τα επί της εκδόσεως αυτής δικαιώματα.

Εκδότης της Αγγλικής εκδόσεως: Μ. James Penton.

Τίτλος Σουηδικής εκδόσεως: "Slutade hedningarnas tider 1914?"

Copyright υπό CKI-Forlaget, Coteborg, Σουηδία.

Τυπώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ISBM: 0-914675-05-2

Αριθμός κάρτας καταλόγου της Βιβλιοθήκης του Κονγκρέσσου: 86-70168

Για παραγγελίες του βιβλίου:

http://www.xjw.com/cki-2003.htm

Το βιβλίο  αυτό, είναι η έρευνα που ξεθεμελίωσε την Οργάνωση της Σκοπιάς, και έδωσε το έναυσμα για την κατάρρευσή της. Είναι το βιβλίο που φοβάται η Σκοπιά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο.

 

Περιεχόμενα

Εισαγωγή του Εκδότη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

 

Κεφάλαιο 1: Το ιστορικό μιας ερμηνείας

Α. Ο κανόνας μιας ημέρας αντί ενός έτους

B. Ο "κανόνας" εφαρμοζόμενος στους "Καιρούς των Εθνών"

Γ. Τζων Ακουίλα Μπράουν

Δ. Οι «Καιροί των Εθνών» στην κίνηση Μίλλερ

Ε. Νέλσον Χ. Μπάρμπουρ

ΣΤ. Κάρολος Τέιζ Ρώσσελ

Z. Περίληψη

 

 

Κεφάλαιο 2: Η χρονολόγηση της Νεο-Βαβυλωνιακής περιόδου

Α. Αρχαίοι ιστορικοί

B. Χρονικά και άλλα ιστορικά υπομνήματα

Γ. Διοικητικά και Οικονομικά έγγραφα

Δ. Αστρονομικά Ημερολόγια

E. Συγχρονιστικοί κρίκοι με την ιστορία της Αιγύπτου

Περίληψη και Συμπεράσματα

 

 

Κεφάλαιο 3: Προβλήματα εξήγησης και προτεινόμενες λύσεις

Α. Ιστορία και χρονικές προφητείες - Ένα μάθημα

Β. Τα 70 έτη. Ερήμωση ή δουλεία; Ποιο;

Γ. Εφαρμογή των 70 ετών δουλείας

Δ. Η προφητεία που σχετίζεται με το 1934

Ε. Είναι οι Καιροί των Εθνών "Επτά Καιροί" 2.520 ετών;

ΣΤ. Αποτυχημένες προσδοκίες: Λάθος πράγματα στο σωστό καιρό;

Ζ. Πότε ενθρονίσθηκε ο Ιησούς Χριστός;

Η. Το σημείο της "Παρουσίας" του Χριστού

Θ. 1914 - Μια ισορροπημένη άποψη

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Α. Μια πρόσφατη προσπάθεια συγκάλυψης των γεγονότων

Β. Παραμόρφωση των ιστορικών δεδομένων

Γ. Παραμόρφωση των λόγων των ειδικών

Δ. Διαστρέβλωση των αρχαίων συγγραφέων

Ε. Διαστρέβλωση των Βιβλικών αποδείξεων

ΣΤ. Περίληψη

 

 

Πίνακες

Πίνακας 1ος: Εφαρμογές των 1260 ημερών - ετών

Πίνακας 2ος: Εφαρμογές των 2.520 (ή 2.450) ετών

 

 

Παραρτήματα

Παράρτημα 1ο Μέθοδοι Υπολογισμού των ετών Βασιλείας

Παράρτημα 2ο Δανιήλ 1/α: 1,2 και 2/β: 1

Παράρτημα 3ο Χρονολογικοί πίνακες που καλύπτουν τα 70 χρόνια

Παράρτημα 4ο Μερικές παρατηρήσεις επί των «επτά καιρών» αφροσύνης του Ναβουχοδονόσορα και επί του Λουκά 21/κα: 24

 

Δημιουργία αρχείου: 24-5-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 31-5-2006.

Πάνω