AKTUELLT OM "TIDSTECKNEN"

Som meddelades i förra numret av Informationer visar Sällskapet Vakttornets årsrapport för 1996 en påtaglig stagnation i Vittnenas tillväxt i västvärlden under 1996.

För att motverka sådana tendenser och vidmakthålla känslan av brådska, av att världsordningens slut står för dörren, gäller det för Sällskapet att regelbundet publicera nya skräckskildringar av tidens tilltagande ondska och elände. I artikeln "Varför är vår tid så ond?" i Vakttornet för den 1 april 1997 läser vi: Ordet "konstatera", som svenska Vakttornet gärna och ofta tillgriper i sådana här sammanhang, syftar på något som är fastslaget, klarlagt och fastställt. Ordvalet är bedrägligt, eftersom det förmedlar föreställningen att det som påstås är bevisat och allmänt erkänt och därför inte behöver ifrågasättas och kontrolleras.

Men det påstående som görs i Vakttornet är totalt missvisande. Som boken Har vi sett tecknet i vår tid? visar, har varken svält eller sjukdomar ökat utan tvärtom minskat kraftigt under de senaste decenniema.

När det gäller "krig och oroligheter" under 1900-talet ger Vakttornet följande uppgifter på sidan 9: Som vanligt är Vakttornets författare sparsamma med källhänvisningar, tydligen för att försvåra kontrollen av citaten. Varken författare eller utgivningsår anges. Den citerade boken kom ut 1994 och är skriven av Rudolpiz J. Rummel, professor i politisk vetenskap vid universitetet på Hawaii. Han är känd för sina studier av 1900-talets massmord och har gett ut en rad böcker i ämnet.

Vad Sällskapet Vakttornet förtiger är att en minoritet -ca 20% - av Rummels 203 miljoner gäller antalet dödsoffer i krig. Han beräknar antalet dödade i krig under 1900-talet till under 40 miljoner. Resten, 169 miljoner, gäller i huvudsak offren för diktaturstaternas försök att genom deportationer, arbetsläger, svält och andra metoder kontrollera sina befolkningar.

Enligt Rummels beräkningar ansvarar Sovjetunionen för 62 miljoner av dessa dödsoffer under åren 1917-1987. Han beräknar att ca 40 miljoner av dessa dog i de sovjetiska fanglägren (av svält, sjukdomar, avrätiningar, etc.). Vidare dog enligt Rummel nära 8 miljoner i svältkatastrofer som berodde på Stalins tvångskollektiviseringar. Miljontals andra dog på grund av deportationer och terror.

Det bör tilläggas att Rummels beräkningar innehåller oerhörda felmarginaler. Han sätter den lägsta tänkbara siffran för offren i Sovjetunionen till 28 miljoner och den högsta tänkbara siffran till 127 miljoner - en osäkerhetsmarginal på nästan 500%! Vakttornet citerar totalsiffran för hela världen på 360 miljoner utan att nämna att detta är den högsta tänkbara och därför mest osannolika siffran i Rommels beräkningar - en siffra som varken Rummel själv eller andra forskare finner acceptabel.

Tillbaka till hemsida