"TEOKRATINS CENTRUM PÅ JORDEN"

Vakttornet för den 1 oktober 1987 ger på sidan 10 en utmärkt illustration av hur Vakttornet uppfattar sin egen organisation:


Vakttornet 1 oktober 1987, sid 10

Rörelsens högkvarter befinner sig symboliskt talat i Guds egna händer. Därifrån strömmer den "andliga födan" Vakttornets publikationer ner till Jehovas Vittnen i deras Rikets salar. Vittnena för sedan dessa publikationer vidare ut till allmänheten. I texten på samma sida läser vi bland annat:

Med andra ord: Om du inte livnär dig andligen på Vakttornets publikationer kommer du att dö för evigt!

Ordet teokrati betyder "gudsstyre". Om någon person skulle stå upp och påstå att han har fått myndighet av Gud att utöva hans styre på jorden skulle nog inte många ta honom på allvar. Hans närmaste skulle antagligen hjälpa honom in på någon anstalt där han kunde få behandling för sådana vanföreställningar. Megalomani storhetsvanvett brukar man ibland kalla denna form av mentala störningar.

Men antag att inte bara en utan ett dussintal personer plötsligt började hävda att de hade fått myndighet att utöva Guds styre på jorden! Existerar det en sådan grupp? Ja, faktiskt! Nej, säger du, det kan inte vara sant! Jo, det är det. Du frågar: Har dessa personer blivit omhändertagna? Har de möjligen fått genomgå en stor sinnesundersökning? Ingalunda. Tvärtom har de hittills fått operera i full frihet. Ja, de har rentav lyckats med konststycket att övertyga 4,5 miljoner människor om sin gudomliga särställning på jorden! Är detta möjligt? Vilka är dessa personer?

Personerna identifieras i Vakttornet för den 15 januari 1994. På sidan 17 hänvisar denna tidskrift till Jesu liknelse i Matt. 24:45-47 om en "trogen och omdömesgill slav", som Jesus vid sin återkomst skulle sätta över alla sina tillhörigheter, och fortsätter sedan:

De 11 personerna i den "styrande kretsen" för Jehovas Vittnen identifieras alltså här som "teokratins centrum på jorden!" Denna krets påstår sig alltså ha fått fullmakt från Gud att utöva hans styre på jorden!

Påståendet är så oerhört att det kan verka ofattbart att det finns 4,5 miljoner människor på jorden som tror på det. Hur är det möjligt att så många människor kan fås att tro på en sådan idé?

Svaret kan vara att bluffen är så grov att folk har svårt att tro att någon kan ljuga så fräckt. Adolf Hitler gjorde den iakttagelsen att grova lögner har lättare för att blir trodda än mindre lögner. Han hade därför ingen hög tanke om andra människor. Han skriver i boken Mein Kampf: