Är förändringar på väg inom den styrande kretsen?

Vakttornet för den 15 maj 1997 innehåller en studieartikel med titeln "Teokratisk förvaltning under den kristna eran". Syftet med artikeln tycks vara att förbereda Vittnena på att man inom kort kan komma att välja in så kallade "icke-smorda" ("andra får") i den styrande kretsen.

Den styrande kretsen för Jehovas Vittnen består för närvarande av tio medlemmar, en minskning från som mest 18, år 1975. Man har varit obenägen att välja in nya för att ersätta dem som har dött. Ett viktigt skäl till detta är läran om den s k "trogne och omdömesgille slavens klass", som anses ha blivit förordnad av Kristus över alla hans jordiska tillhörigheter år 1919 och som består av endast "smorda" kristna. Då den styrande kretsen säger sig representera denna klass och i praktiken utövar dess förment "gudagivna" myndighet över organisationen av Jehovas Vittnen, har det varit en viktig del av läran att dess medlemmar skall bestå av endast "smorda" Vittnen.

Enligt den gängse läran blev den "smorda klassen" fulltalig år 1935. De få Vittnen som har börjat räkna sig till den efter det året har beskrivits som "ersättare" till "smorda" som antas ha blivit otrogna Följden har blivit att skaran av "de smorda" har minskat till f n c:a 8.700 personer världen över. Eftersom de flesta av dem är äldre människor, har det blivit allt svårare att hitta dugliga personer bland dem som kan väljas in i den styrande kretsen. Den ende nykomlingen i den styrande kretsen sedan 1970-talet är österrikaren Gerrit Lösch, som valdes in 1994. (Se Informationer för september 1994.) Lösch är född 1941, döptes 1959 och började bekänna sig tillhöra "den smorda klassen" i början av 1970-talet.

Gerrit Lösch, som nu är 56 år, är därför den yngste medlemmen i den styrande kretsen. Av de övriga är Ted Jaracz 73 år, Milton Henschel (presidenten för Sällskapet Vakttornet) är 77 år, Daniel Sydlik 78 år, Lloyd Barry 80 år, John Barr 84 år, Albert Schroeder 86 år, Lyman Swingle 86 år, Carey Barber 92 år och Karl Klein 92 år. Genomsnittsåldern inom kretsen är 80 år.

I den ovannämnda artikeln i Vakttornet försöker man tydligen bädda för inval av "icke-smorda" Vittnen, s k "andra får" i världsledningen för organisationen. Men den förändring som inom kort kommer att bli oundviklig måste framställas som en uppfyllelse av bibliska profetior för att se trovärdig ut. "Att de andra fåren skulle komma att spela en allt större roll inom organisationen framgår också av Bibelns profetior", påpekar man på sidan 19 och hänvisar till profeten Sakarja, som förutsade att en icke-israelitisk filisté skulle bli "som en schejk i Juda". (Sak. 9:6,7)

På sidan 17 hävdar man att det fanns en styrande krets även i den första kristna försarnlingen och skriver:
 

Sedan dras en parallell med Jehovas Vittnens styrande krets i vår tid, som nu består av "enbart ickejudiska kristna". Det man inte skriver rent ut, men tydligen vill ha sagt med denna parallell, är att det kan bli svårt för en del nutida Vittnen att vänja sig vid tanken att "ickesmorda" Vittnen snart kan komma att ställas i spetsen för organisationen. Som Raymond Franz skriver i sin diskussion av denna fråga på sid. 382 i 1992 års upplaga av Crisis of Conscience, skulle detta göra dem "fullt delaktiga med den 'trogne och omdömesgille slavens klass' i administrationen av Herrens hushåll. Detta skulle fördunkla och i praktiken upplösa alla de skillnader som har påkallats av Vakttornets över ett halvt sekel gamla lära."

Men majoriteten av Vittnena, som är vana att lojalt följa sin ledning "i vått och torrt" oavsett vad den lär eller vilka ändringar som görs, kommer säkert heller inte att få några större problem med denna ändring när det är dags att genomföra dem.
 
Tillbaka