Står Vakttornet på säker grund?
En skrift som granskar Sällskapet Vakttornets unika anspråk
(utgiven av Föreningen Kristen Frihet)
 
 
INNEHÅLL

Del 1
Om du studerar med Jehovas Vittnen
Det som är verkligt unikt
Vilka är bevisen?
JV:s anspråk på att vara de enda som Gud godkänner vilar på två påståenden
 
 
Del 2
Historiska fakta krossar påståendet om 607 f Kr!
Bibliska utsagor krossar påståendet om 607 f Kr
Mängder av fakta krossar myten om "det sammansatta tecknet"!
 
 
Del 3
Har jordbävningarna ökat i antal eller storlek sedan 1914?
Har farsoterna ökat sedan 1914?
Har hungersnöden ökat sedan 1914?
Har laglösheten ökat exempellöst sedan 1914?
Hur förhåller det sig med krigen sedan 1914?
TILL SIST -
 
 
 

Tillbaka