FÖRENINGEN KRISTEN FRIHET

Box 375, 401 25 GÖTEBORG Tel. 031-408493

Göteborg den 3:e maj 1998

 

Nyheter om Jehovas Vittnens vägran att ta emot blodtransfusioner

Jehovas Vittnen vägrar som bekant att ta emot blodtransfusioner, en ståndpunkt rörelsen har intagit sedan slutet av 1940-talet och som beräknas ha kostat tiotusental människor livet under det gångna halvseklet. (1)

En faktor som starkt bidrar till Vittnenas rädsla för att bryta mot rörelsens förbud mot blodtransfusioner är att överträdelse av förbudet kan bestraffas med uteslutning, vilket innebär att den uteslutne blir totalt utfryst av sina vänner och släktingar inom rörelsen. (2)

De årliga tragedierna skulle i stor utsträckning ha kunnat undvikas, om rörelsen hade låtit medlemmarna själva avgöra om de vill ta emot blodtransfusioner eller inte utan kontroll och sanktioner från rörelsens sida.

Helt nyligen har rörelsens ledning accepterat just en sådan ståndpunkt när det gäller medlemmar av Jehovas Vittnen i Bulgarien! Bakgrunden är följande:

År 1994 vägrade regeringen i Bulgarien att omregistrera Jehovas Vittnen som en godkänd religion i Iandet. Rörelsen anmälde därför regeringen i Bulgarien till Europarådet. Skälet till den bulgariska regeringens instälIning var bland annat Vittnenas totalvägran när det gäller militärtjänst och rörelsens inställning till blodtransfusionerna.

Fallet ledde till en ''uppgörelse i godo". Detta underlättades av att rörelsen under mellantiden plötsligt ändrade sin tidigare oböjliga ståndpunkt i militärtjänstfrågan. I tidskriften Vakttornet för 1 maj 1996 meddelades nämligen att det nu kunde acceptereas att ett Vittne valde civiltjänst som ett alternativ till militärtjänst. Därigenom öppnades möjligheten för regeringen i Bulgarien att erbjuda Vittnena civiltjänst i stället för att sätta dem i fängelse.

Men uppgörelsen innehåller dessutom en förändring i Sällskapet Vakttornets policy i blodfrågan som kan få vittgående konsekvenser för Jehovas Vittnen över hela världen. Enligt Europarådets rapport från den 276:e sessionen, som hölls 2-13 mars 1998, innebar uppgörelsen i godo med regeringen i Bulgarien att den Kristna Föreningen Jehovas Vittnen förpliktigade sig till att tillåta Jehovas Vittnen i Bulgarien  få fritt val i blodtransfusionsfrågan, utan någon kontroll eller påföljd från föreningens sida." (3)

Innebär detta att Jehovas Vittnen även i andra länder nu är fria att själva ta ställning i blodtransfusionsfrågan, "utan någon kontroll eller påföljd från föreningens [Sällskapet Vakttornets] sida"?

Tydligen inte. I ett pressmeddelande om uppgörelsen utsänt från Sällskapet Vakttornet högkvarter i Brooklyn undviker man noga att tala om vad uppgörelsen i transfusionsfrågan går ut på. Det heter bara att ''Överenskommelsen inbegriper också ett erkännande att varje individ har frihet att välja den typ av medicinsk behandling han tar emot." Genom denna formulering lyckas man dölja att det är rörelsen själv - inte regeringen i Bulgarien - som förbinder sig att ge Vittnena i Bulgarien frihet i transfusionsfrågan. (4)

Det är av stor betydelse att den verkliga sanningen om Sällskapet Vakttornets uppgörelse med regeringen i Bulgarien offentliggörs i olika massmedia. På så sätt kan rörelsen sättas under press till att ändra sin policy i blodtransfusionsfrågan även i andra länder

(1) Dr. Jerry Bergman, Blood Transfusions. A History and Evaluation of the Religious, Biblical and Medical Objections (Clayton CA; Witness Inc, 1994), sid. 2, 3.

(2) Tidskriften Vakttornet, 15 juni 1961, sid. 287; Ge akt på er själva och på hela hjorden (en instruktionsbok för äldste inom rörelsen)? 1991, sid. 95, 158

(3) Se bifogade utdrag (med svensk översättning) ur kommunikén (Informationsmeddelande nr 148) från sekreteraren för Europakommissionen för mänskliga rättigheter. (Hämtat från internet)
På engelska

(4) Se bifogade pressmeddelande (med svensk översättning) från Bibel- och Traktatsällskapet Vakttornets högkvarter i Brooklyn, New York. (Hämtat från internet)
På engelska


Tillbaka