Försöker Sällskapet Vakttornet tona ner kronologin?

Enligt Sällskapet Vakttornet finns det två slag av bevis för att Jesus kom tillbaka och Guds rike upprättades år 1914:
1) kronologin och 2) tidstecknen. (Se handboken Resonera med hjälp av skrifterna, 1995 års reviderade upplaga, sid. 368.) Men nu verkar det som om Sällskapet Vakttornet känner på sig att den kronologiska grundvalen för årtalet 1914 är i gungning. I varje fall försöker man nu lägga över så mycket som möjligt av bevisbördan på de så kallade "tidstecknen".

Vakttornet för 15 september 1998 innehåller t ex en artikel med rubriken "Tider och tidsperioder är i Jehovas hand", där man betonar att beviset för Jesu första närvaro var "händelser – inte tidsangivelser" (sid. 14). Det är på samma sätt, menar man nu, med beviset för Jesu andra närvaro. Vi läser på sidan 14 i artikeln:

"Det är sant att det var en profetia som fick de kristna att vara förväntansfulla innan Kristus fick makten som kung i Guds rike år 1914. Men i det ’tecken’ som Kristus gav om sin närvaro och om avslutningen på tingens ordning poängterade han det som skulle hända. Och det mesta av detta skulle komma att hända efter det att hans närvaro hade börjat. Det största beviset för att vi nu lever under Kristi närvaro som regerande kung är sådant som krig, hungersnöd, jordbävningar, farsoter, tilltagande laglöshet, förföljelse av de kristna och predikandet över hela jorden av de goda nyheterna om Guds kungarike." (Vår understrykning) Årtalet 1914 spelar en central roll i Vakttornets budskap och är grundvalen för rörelsens anspråk på att vara "Guds enda kanal" på jorden. Det kan inte undvaras så länga man vill behålla detta anspråk. Men det är tydligt att man nu försöker tona ner den kronologiska beräkning som har gett upphov åt och ligger till grund för årtalet och försöker lägga huvudvikten på de s k "tidstecknen".

På sidan 7 i samma tidskrift presenteras följaktligen "Några kännetecken på de sista dagarna". Men de "kännetecken" som beskrivs präglas som vanligt av grova förfalskningar av verkligheten. Om jordbävningarna skriver man t ex: "Under de senaste 2.500 åren är det bara nio jordbävningar som har krävt över 100.000 människoliv. Fyra av dessa jordbävningar har inträffat sedan år 1914."

Påståendet är hårresande falskt. På sidan 17 i boken Har vi sett tecknet i vår tid? presenteras en tabell över 28 jordbävningar som varderna har krävt över 100.000 människoliv under de 1.800 åren från 115 till 1908 e Kr, av vilka sju inträffade enbart under 1700-talet! Tabellen är långtifrån komplett. Som varje seismolog kan bekräfta finns det inte det ringaste bevis för att det har skett en ökning av stora eller små jordbävningar sedan 1914.

De övriga "kännetecknen" i Vakttornets tabell präglas av liknande överdrifter.

Genom att enbart fokusera på och överdriva de negativa händelserna i världen och undvika att berätta hur det var förr i tiden lyckas Sällskapet skapa bilden av en värld som allt snabbare rusar mot en oundviklig slutkatastrof. Tyvärr får de ofta god hjälp i detta av massmedierna, som likaså koncentrerar sig på de negativa nyheterna. "Goda nyheter säljer inte", som en journalist uttryckte saken. Även vanligt folk har därför ofta en föreställning om världen som är långt skild från verkligheten. Detta bekräftas bl a i det senaste numret av Röda Korsets tidning (nr 3/98), där vi läser på sidan 12:

"Sifo har på uppdrag av Sida gjort en stor undersökning av svenska folkets attityder rörande bistånd. Det visade sig att svenskarnas bild av situationen i u-länderna är en bild av katastrof och elände som är långt hemskare än verkligheten. Följaktligen vill allmänheten också att biståndet ska vara mer katastrofinriktat." (Vår understrykning)
 
Hem