"BIBELKODEN"

Finns det en dold kod med hemliga budskap i Bibeln? Det hävdar Michael Drosnin i sin bok The Bible Code, som kom ut förra året och som nu även har kommit på svenska under titeln Bibelkoden (Bokförlaget DN 1998). Michael Drosnin är en före detta reporter för de välkända tidningarna Wall Street Journal och Washington Post.

Böcker med sensationellt innehåll brukar få stor spridning, och det förvånar därför inte att Bibelkoden redan har hamnat på bestsellerlistorna och översatts till flera språk.

Den "dolda koden" har Drosnin fått från en israelisk matematiker, Eliyahu Rips. Idén är enkel: Man utgår från den hebreiska texten till Moseböckerna (Pentateuken), men i stället för att läsa texten fortlöpande hoppar man över ett visst antal bokstäver och läser exempelvis bara var 5:e, var 11:e, eller kanske var 99:e bokstav för att se om det kan dyka upp något namn eller någon fras som kan tolkas som ett dolt budskap. I vår dataålder, när den hebreiska texten till GT kan läggas in och manipuleras på en dator, år det en enkel sak att "läsa" Skriften enligt denna metod förutsatt, förstås, att man kan hebreiska.

Med hjälp av denna metod anser sig Drosnin ha hittat mängder av "dolda" budskap i Bibeln, både om händelser som har inträffat och om händelser som skall inträffa. Ett av de mest sensationella av dessa "kodade budskap" är mordet på premiärminister Yitzhak Rabin år 1995. Men även morden på Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Anwar Sadat, John Kennedy och många andra politiska mord finns enligt Drosnin kodade i Bibeln, liksom andra världskrigets utbrott,  Förintelsen, kommunismens fall, ja tom kometen som träffade planeten Jupiter 1993!

Bibelkoden är skickligt skriven och även vanligtvis kritiska läsare kan lätt bli imponerade av bokens uppgifter och argumentering, särskilt som Drosnin hänvisar till flera kända matematiker både i Israel och USA som ger honom sitt stöd. Detta till trots finns det avgörande bevis för att den påstådda "bibelkoden" är rent nonsens.

Är den hebreiska texten oförändrad?

Metoden förutsätter att den hebreiska texten till GT som finns bevarad i olika handskrifter är enhetlig och in i minsta detalj identisk med den ursprungliga, så att antalet bokstäver inte har förändrats genom att några har tillagts eller försvunnit under nästan tre tusen års avskrivningar av texten. Några få bokstäver mer eller mindre på olika ställen i texten skulle direkt förändra resultatet.

Drosnin hävdar bestämt att den hebreiska texten inte har förändrats. Han skriver:

"Alla hebreiska biblar som finns i dag är identiska, bokstav för bokstav.... Det råder därför inget tvivel om att informationen om vår moderna värld kodades i en bok som fanns för minst 1 000 år sedan, och nästan säkert för 2 000 år sedan, i exakt samma form som den har i dag." (Sidan 181)
Detta är bluff.  Alla handskrifter till den hebreiska Bibeln som finns bevarade skiljer sig åt i olika detaljer, bland annat i fråga om stavningen. I en kritisk artikel om Bibelkoden i den amerikanska tidskriften Bible Review för augusti 1997 förklarar dr. Ronald S. Hendel:
"Den hebreiska stavningspraxisen var inte oföränderligt fixerad, och våra bibelhandskrifter avspeglar detta faktum....  Alla kända gamla hebreiska bibelhandskrifter inbegripet alla kända gamla handskrifter till den traditionella masoretiska texten  har olika antal bokstäver. Detta är ett fatalt problem för ett dataprogram som bygger på manipulering av exakta numeriska sekvenser av bokstäver.", (Sid. 23)
Drosnin har använt sig av den standardutgåva av den masoretiska texten som kallas för textus receptus. Men som Hendel påpekar skiljer sig även de bästa och äldsta handskrifterna till den masoretiska texten från varandra ifråga om stavningen och alltså även ifråga om antalet bokstäver. "Bibelkoden" stupar redan på detta faktum.

"Bibelkoden" även i Moby Dick!

En annan svaghet med metoden är den enorma mängd möjligheter som den erbjuder. Mordet på Yitzhak Rabin hittade Drosnin genom att starta med en bibeltext som handlar om dråp. Han utgår från 5 Mos. 4:42, som behandlar "dråpare som dödade" någon oavsiktligt och därför kunde rädda livet genom att fly till en av de israelitiska fristäderna. I det hebreiska verbet för "dödade" (Drosnin ändrar felaktigt verbet till futurum, "ska döda") ingår en av bokstäverna i namnet Yitzhak. Men för att hitta de övriga bokstäverna i namnet "Yitzhak Rabin" räcker det inte att hoppa över några få bokstäver mellan varje bokstav. Inte förrän man prövar överhoppningssekvenser på 4 772 bokstäver framträder namnet "Yitzhak Rabin"! (Bibelkoden, sid. 26) Genom att sedan i datorn ordna raderna i Bibeln så att varje rad innehåller 4 772 bokstäver - vilket skulle ge boksidor som är c:a 20 meter breda(!) kan namnet "Yitzhak Rabin" fås att lodrätt korsa orden "dråpare som dödade". Det avsnitt som Drosnin avbildar visar bara en liten rekktangulär sektion av denna "sida".

Det bör stå klart att en metod som ger så många möjligheter kan uppdaga "dolda budskap" i vilken bok som helst av något format. Som svar på kritik av det slaget har Drosnin varje gång kontrat: "När mina kritiker kan hitta ett budskap om mordet på en premiärminister krypterat i [romanen] Moby Dick skall jag tro dem."

En känd israelisk matematiker och Talmudexpert, dr.Shlomo Sternberg, antog utmaningen. Han bad professor Brendan McKay, en matematiker vid Australian National University, att söka igenom romanen Moby Dick efter sådana krypterade budskap. Han hittade inte bara ett utan13 "förutsagda" mord på kända politiker, däribland flera premiärministrar, presidenter eller motsvarande, inlclusive mordet på Indiens premiärminister Indira Gandhi! - Bible Review för augusti 1997, sidan 25.

Slutsats: Det finns böcker där man tryggt kan hoppa över de allra flesta bokstäverna utan att gå miste om något. Bibelkoden tillhör tveklöst denna kategori.

Hem